Ułatwienia dostępu

ASU – AKademia Samorządów Uczniowskich

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej koalicji na rzecz samorządów uczniowskich, która będzie nieformalnym zrzeszeniem 2 samorządów uczniowskich z Polski i Słowacji oraz organizacji pozarządowej. Celem jest wzmocnienie pozycji polskich i słowackich samorządów uczniowskich. Koalicja powstanie w 2023 roku z inicjatywy samorządu uczniowskiego I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, efektem jej pracy będą m.in. wspólnie wypracowane standardy działania samorządów uczniowskich w krajach partnerskich i dzielenie się wymianą doświadczeń.

Projekt pozwoli zastanowić się nad sposobami zniwelowania problemów samorządu uczniowskiego oraz znaczenia czynników, które powodują niechęć do działania w samorządzie uczniowskim. Jest to m.in. brak docenienia uczniów czy brak środków do działania. W związku z tym warto wdrożyć stałe wsparcie uczniów zaangażowanych społecznie, aby zachęcać ich do dalszej aktywności na rzecz lokalnych społeczności.

Należy również promować funkcjonowanie funduszów grantowych dla samorządów uczniowskich w gminach. Równorzędnym problemem jest brak czasu często wynikający z natłoku obowiązków – działalność związana z SU oraz nauka i sprawy prywatne. Odbiorcami pośrednimi będą rodzice, społeczność lokalna, samorządy oraz inne szkoły, gdyż projekt będzie przykładem dobrych praktyk.