Ułatwienia dostępu

Brzozów, 13.06.2023 r.

Czas na fotorelację ze spotkania informacyjnego, które zostało zorganizowane we współpracy z powiatem brzozowskim, a poprowadził je Adam Poręba!

W spotkaniu w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie wzięli udział m.in. Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Adama Śnieżka Andrzej Wrona, Dyrektor Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie Jerzy Ferdynand Adamski, Dyrektor – Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, a także nauczyciele i uczniowie brzozowskich szkół średnich.

Fot. Marzena Kędra / Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.