Ułatwienia dostępu

Budowa szkolnego radiowęzła

Celem projektu była  budowa radiowęzła w Zespole Szkół nr 2  im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie. Radiowęzeł jako platforma komunikacji dla naszej społeczności szkolnej pozwoli na poprawę jakości przekazywanych informacji i umożliwi rozwój komunikacji wewnątrz placówki. Radiowęzeł będzie służył jako narzędzie umożliwiające efektywną i skuteczną wymianę informacji oraz promocję różnych działań i wydarzeń szkolnych. Będzie to także miejsce, w którym młodzież będzie miała możliwość rozwoju swoich umiejętności w zakresie prowadzenia audycji radiowych oraz zdobycia doświadczenia w pracy zespołowej.

Działania projektowe:

Zakup niezbędnego sprzętu radiowego oraz infrastruktury sieciowej.

Instalacja i konfiguracja urządzeń radiowych oraz sieciowych.

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Zespołu Szkół nr 2 w zakresie obsługi radiowęzła. Opracowanie procedur korzystania z radiowęzła i zasad bezpieczeństwa.
Odbiorcy projektu: