Ułatwienia dostępu

Bukowsko, 25.02.2023 r. 

W czerwcu 2021 roku weszła w życie przygotowana przez Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotra Mazurka nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa ta po raz pierwszy wprowadziła prawne podstawy do powoływania młodzieżowych rad na poziomie powiatów i województw, a także istotnie uzupełniła i poprawiła dotychczasowe przepisy dotyczące młodzieżowych rad gmin, m.in. wyposażając młodzieżowe rady w konkretne uprawnienia.

Fundacja Misji Obywatelskiej dziękuje młodzieży z terenu gminy Bukowsko, która uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu ,,Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”.

Wydarzenie miało miejsce 25 lutego 2023 roku w Urzędzie Gminy Bukowsko, a wzięli w nim udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy Bukowsko oraz aktywna społecznie młodzież z terenu powiatu sanockiego wraz z opiekunami.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.