Ułatwienia dostępu

Czas na młode PROkarpacie

Projekt organizacji szkolenia dla młodzieżowych rad z Podkarpacia okazał się inicjatywą udaną i w pełni zrealizowaną. Podczas dwudniowego szkolenia, mogliśmy gościć przedstawicieli rad z wielu miast i gmin naszego województwa m.in. Młodzieżową radę Mielca, Młodzieżową Radę Leska, Młodzieżową Radę Pilzna, Młodzieżową Radę Gminy Dębica czy też Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego.

W inicjatywie, brali udział Radni Rady Młodzieży Rzeszowa, którzy pełnili również funkcję wolontariuszy. Podczas wydarzenia radni z całego województwa podkarpackiego, mogli zapoznać się z ciekawymi, wartościowymi panelami na temat organizacji pracy w młodzieżowych radach, pozyskiwania funduszy i dotacji, tworzenia sieci współpracy pomiędzy wspólnotami samorządowymi a także pracy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Gościliśmy podczas paneli i warsztatów przedstawicieli Parlamentu Młodych RP, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych a także Fundacji Civis Polonus, którzy podzieli się z nami swoimi doświadczeniami oraz zachęcili uczestników projektu do wymiany poglądów, własnych wizji oraz pomysłów dotyczących tworzenia i kształtowania ich młodzieżowych rad. Ponadto, w wydarzeniu wzięli także udział opiekunowie młodzieżowych rad, którzy mieli okazje porozmawiać na temat tego, jaka powinna być rola opiekuna rady w procesie rozwijania się młodzieżowej samorządności.

Wydarzenie było również okazją do stworzenia sieci kontaktów między młodzieżowymi radami i nabycia nowych ważny znajomości, które nie tylko pozwolą na efektywniejszą i silniejszą współpracę pomiędzy młodzieżowymi organami konsultacyjnymi na terytorium województwa podkarpackiego ale także, stanie się szansą do rozwoju nowych znajomości i wspierania ideałów obywatelskiej wspólnoty oraz kooperacji, zarówno dla istotnych celów społecznych, jak i dla budowania międzyludzkich relacji.

Pozytywny odbiór projektu przez uczestników utwierdza nas w przekonaniu, że tworzenie inicjatyw wspierających młodzieżowe rady w zdobywaniu wiedzy, nabywaniu wartościowych doświadczeń a także poszerzaniu horyzontów w celu rozwijania swojej działalności, stanowi ważny wkład w rozwoju przestrzeni aktywności młodzieżowych samorządowców, oraz staje się de facto jednym z najbardziej istotnych elementów tworzenia integrującej i odpowiedzialniej polityki młodzieżowej, skierowanej do młodych, i dla młodych.