Ułatwienia dostępu

Konkurs ofert 2024

LISTA DOKUMENTÓW
DO POBRANIA

Podręcznik oferenta Pobierz
Regulamin konkursu dotacyjnego 2024 Pobierz
Załącznik nr 1 - wzór oferty Pobierz
Załącznik nr 1 do oferty Pobierz
Załącznik nr 2 - karta oceny formalnej Pobierz
Załącznik nr 3 - karta oceny merytoryczno-strategicznej Pobierz
Załącznik nr 4 - umowa o realizacje inicjatywy Pobierz
Załącznik nr 5 - wzór opisu dokumentacji księgowo-finansowej Pobierz
Załącznik nr 6 - wzór sprawozdania Pobierz
Załącznik nr 1 do sprawozdania Pobierz
Logotypy Funduszu Młodzieżowego Pobierz