Ułatwienia dostępu

Konkurs ofert 2023

LISTA DOKUMENTÓW
DO POBRANIA

Załącznik nr 2 - Klauzula RODO Pobierz
Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy Pobierz
Regulamin Konkursu na ekspertów i członków Komisji konkursowej Pobierz
Ścieżka nr 2 Pobierz
Ścieżka nr 1 Pobierz
Załącznik nr 1 - wzór oferty Pobierz
Ogłoszenie Pobierz
Podręcznik wnioskodawcy Pobierz
Podręcznik realizatora Pobierz
Regulamin konkursu dotacyjnego Pobierz
Załącznik nr 1 - wniosek konkursowy Pobierz
Załącznik nr 1 - wniosek konkursowy Pobierz
Załącznik nr 2 - wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 2 - wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 3 - samorządy uczniowskie Pobierz
Załącznik nr 3 - młodzieżowe rady Pobierz
Załącznik nr 3 - organizacje studenckie Pobierz
Załącznik nr 4 - karta oceny formalnej Pobierz
Załącznik nr 5 - karta oceny merytorycznej Pobierz
Załącznik nr 6 - karta oceny strategicznej Pobierz
Załącznik nr 7 - wzór dokumentacji finansowo-księgowej Pobierz
Załącznik nr 8 - wzór sprawozdania Pobierz
Logotypy Funduszu Młodzieżowego Pobierz

Dokumenty archiwalne (2023.04)

Ogłoszenie Pobierz
Podręcznik wnioskodawcy Pobierz
Regulamin konkursu dotacyjnego Pobierz
Załącznik nr 1 - wniosek konkursowy Pobierz
Załącznik nr 1 - wniosek konkursowy Pobierz
Załącznik nr 2 - wzór umowy Pobierz
Załącznik nr 3 - umowa o współpracy Pobierz
Załącznik nr 3 - umowa o współpracy Pobierz
Załącznik nr 4 - karta oceny formalnej Pobierz
Załącznik nr 5 - karta oceny merytorycznej Pobierz
Załącznik nr 6 - karta oceny strategicznej Pobierz
Załącznik nr 7 - wzór dokumentacji finansowo-księgowej Pobierz
Załącznik nr 8 - wzór sprawozdania Pobierz