Ułatwienia dostępu

DziałaMY!! – Czas na młodych

Inicjatywa będzie miała na celu promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie pasji i umiejętności sportowych uczniów, nauki udzielania pierwszej pomocy, a przede wszystkim szerzenia idei honorowego dawstwa krwi. Wydarzenie odbędzie się na terenie naszej szkoły- w Zespole Szkół Technicznych im Bohaterów Września w Jaśle i skierowane jest do wszystkich uczniów klas drugich i trzecich.

Podczas naszej inicjatywy sportowej uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w różnorodnych konkursach sportowych, które dostosowane zostaną do wieku i umiejętności uczestników. Będzie to doskonała okazja do rywalizacji, zdobywania doświadczenia oraz wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Podczas wydarzenia będziemy dbać o bezpieczeństwo i dobro uczestników. W tym celu współpracować będziemy ze szkolnym kołem Honorowych Dawców Krwi, którzy w trakcie całego przedsięwzięcia będą szkolić z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Zapewnimy odpowiedni nadzór konkurencji oraz właściwe zabezpieczenie terenu. Chcemy, aby ta inicjatywa sportowa była nie tylko momentem rywalizacji, nauki ale również okazję do integracji uczniów, budowania relacji i wzmacniania więzi społecznych. Pragniemy aby wszyscy uczestnicy czuli się docenieni i wspierani w swoich wysiłkach. 

Celem projektu jest także zaangażowanie młodych ludzi w działalność na rzecz rówieśników. Uczniowie będą mieli okazję, pod okiem Patrona zapoznać się z zasadami realizacji różnych inicjatyw oraz budowania zespołu projektowego. Dzięki realizacji inicjatywy grupa uczniów, pod okiem Patrona nauczy się realizacji inicjatyw, budowania zespołu projektowego. Planowana jest również wycieczka z wizytą studyjną.