Ułatwienia dostępu

Działamy razem dla Gminy Zaklików

Celem projektu jest wspólne działanie młodzieżowej rady w celu aktywizacji wszystkich członków oraz wypracowania wspólnych propozycji do przyszłych działań proekologicznych i patriotycznych młodzieży zarówno z instytucjami publicznymi czy stowarzyszeniami na rzecz lokalnego środowiska. Wspólny wyjazd na konferencje dla przedstawicieli Młodzieżowych Rad w dniu 19 września oraz piknik sportowo-ekologicznego aktywizują jak i zintegrują młodzieżową radę oraz wkomponują się w lokalne koloryt inicjatyw młodzieżowych w roku 2023.

W związku z potrzebami Młodzieżowej Rady zaplanowano wyjazd do Warszawy w dniu 19 września 2023 roku na Ogólnopolską Konferencję Młodzieżowych Rad oraz potrzeba środowiska lokalnego imprezę sportowo-ekologiczną pod nazwą Piknik ekologiczno–sportowy. Wydarzenie zaplanowane przez młodzieżową radę w celu jej aktywizacji i bliższego poznania się oraz wypracowania dobrych postaw ekologicznych i sportowych na boisku Orlik.  Piknik ekologiczno-sportowy zaplanowano z udziałem Nadleśnictwa Janów Lubelski nadzorują lasy w gminie Zaklików, stąd też przyroda jest bliska wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Dodatkowo teren otaczający szkołę czyli łąki i rzeka ma unikatową przyrodę jednak nie są w najlepszym stanie czystości. 

W pierwszej części wydarzenia lokalna młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach ekologicznych. Wydarzenie to będzie mieć charakter otwarty dla młodzieży od 15 do 19 lat z terenu naszej gminy. Dodatkowo zostaną zorganizowane konkursy z wiedzy przyrodniczej na temat gatunków drzew i  innych roślin lasów z naszej gminy. Gminny Zakład Komunalny przeprowadzi konkursy oraz pogadankę z młodzieżą na temat prawidłowego sposoby segregowania śmieci.

Drugiego dnia wydarzenia odbędą się konkurencje sportowe, w których wezmą udział wszyscy rekrutowani młodzi ludzie w wieku od 15 do 19 lat z terenu naszej gminy. Miejsce jego realizacji to Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie, które posiada duże zaplecze lokalne i sportowe oraz tradycje co do organizacji wydarzeń związanych ze sportem i ekologią. Zaplecze jakim dysponuje ZSO Zaklików to hala sportowa oraz boisko zewnętrzne Orlik.

W wyniku diagnozy środowiska lokalnego, której dokonali członkowie młodzieżowej rady jest konieczność realizacji wydarzeń integrujących lokalną młodzież i umacniających ich podstawy proekologiczne. Dodatkowo w celu uatrakcyjnienia wydarzenia zaplanowane wynajęcie urządzeń dmuchanych.