Ułatwienia dostępu

Edukacja na temat Króla Jana III Sobieskiego na tle historii miasta i regionu

Celem inicjatywy jest poszerzenie wiedzy na temat historii miasta i regionu oraz związanej z tym historii odwiedzin Przeworska przez samego króla Jana III Sobieskiego w 1687 roku. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności uczniów ZSZ Przeworsk, a także wiedzy na temat etnografii powiatu Przeworskiego, co wpłynie na proces kształtowania się postaw świadomego patrioty lokalnego. Planowane działania przyczynią się do rozwoju świadomości kulturowej, historycznej i tradycji uczniów, a także do uatrakcyjnienia powiatu pod względem turystycznym i rekreacyjnym.

W ramach projektu zostaną podjęte działania polegające na przeprowadzeniu szeregu lekcji historycznych i muzealnych, a także prelekcji dotyczących postaci Jana III Sobieskiego oraz wycieczek lokalnych i krajowych (m.in. wycieczki do Warszawy- Pałacu w Wilanowie).