Ułatwienia dostępu

Działania zrealizowane w ramach edycji 2023

Międzynarodowe zawody robotów XChallenge

Międzynarodowe zawody robotów XChallange 2023 to wyjątkowe wydarzenie na skalę regionu, a także całego kraju. Jest to dwudniowy festiwal […]

Konferencja naukowa „Współczesne strategiczne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania

Inicjatywa pod nazwą Konferencja naukowa „Współczesne strategiczne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania” zakłada organizację studencko-doktoranckiej konferencji naukowej połączonej […]

Budowa szkolnego radiowęzła

Celem projektu była  budowa radiowęzła w Zespole Szkół nr 2  im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie. Radiowęzeł jako platforma komunikacji […]

Edukacja na temat Króla Jana III Sobieskiego na tle historii miasta i regionu

Celem inicjatywy jest poszerzenie wiedzy na temat historii miasta i regionu oraz związanej z tym historii odwiedzin Przeworska przez samego […]

ASU – AKademia Samorządów Uczniowskich

Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej koalicji na rzecz samorządów uczniowskich, która będzie nieformalnym zrzeszeniem 2 samorządów uczniowskich […]

Stalowa Wola – odkryj swoje miasto

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji dotyczących samorządności oraz skutecznego promowania działalności społecznej w Internecie u co najmniej 24 […]

Śladami bohatera września 1939 po ziemi lubaczowskiej – generał Józef Kustroń

Celem głównym projektu jest dbałość o wszechstronny rozwój ducha sportowego i zasad fair pley młodego człowieka – […]

Razem możemy więcej

Projekt „Razem możemy więcej” ma na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w życie publiczne […]

DziałaMY!! – Czas na młodych

Inicjatywa będzie miała na celu promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie pasji i umiejętności sportowych uczniów, nauki udzielania […]

I ja mogę uratować komuś życie

Celem projektu jest kształtowanie postaw prospołecznych, kształtowanie świadomości i przygotowanie do udzielenia pomocy przedmedycznej. W ramach projektu odbędą […]

Działamy razem dla Gminy Zaklików

Celem projektu jest wspólne działanie młodzieżowej rady w celu aktywizacji wszystkich członków oraz wypracowania wspólnych propozycji do przyszłych […]

Rozwojowa Rada Młodzieżowa z Bukowska

Czas na młode PROkarpacie

Projekt organizacji szkolenia dla młodzieżowych rad z Podkarpacia okazał się inicjatywą udaną i w pełni zrealizowaną. Podczas dwudniowego […]

Młodzieżowa Liga e-sportowa Powiatu Łańcuckiego

„Młodzieżowa Liga E-sportowa Powiatu Łańcuckiego” to projekt, który ma na celu aktywizację Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego do stworzenia ligi angażującej […]