Ułatwienia dostępu

Gmina Przeworsk jest otwarta na współpracę z organizacjami społecznymi!

Podczas spotkania Adam Poręba przedstawił możliwości jakie dla przeworskiej młodzieży niesie projekt!

Otwartość do działania i gotowość do dalszej współpracy z Fundacją Misji Obywatelskiej wyrazili zarówno Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec, jak i Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Przeworsk Sabina Południak.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.