Ułatwienia dostępu

I ja mogę uratować komuś życie

Celem projektu jest kształtowanie postaw prospołecznych, kształtowanie świadomości i przygotowanie do udzielenia pomocy przedmedycznej. W ramach projektu odbędą się wykłady oraz warsztaty dla uczniów klas pierwszych ZSTiO.

Projekt składa się z dwóch elementów, części teoretycznej w formie wykładów oraz części praktycznej w formie warsztatów. W trakcie wykładów uczniowie poznają sposoby zapobiegania, reagowania oraz udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrażających życiu. Podczas warsztatów uczniowie zastosują wiedzę zdobytą na wykładach, w sposób praktyczny ucząc się wykonywać schematy pierwszej pomocy z zastosowania fantomów oraz użycie defibrylatora ADE.