Ułatwienia dostępu

Informacje dotyczące ekspertów i członków Komisji konkursowej

Organizator konkursu na podstawie § 6 ust. 2 Ogłoszenia o naborze na kandydatów na Ekspertów oraz członków Komisji konkursowej oceniających wnioski konkursowe Oferentów w Konkursie dotacyjnym organizowanym przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Projektu pn. „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej informuje, że w związku z niewyłonieniem wystarczającej liczby kandydatów na ekspertów i członków Komisji konkursowej wydłuża termin naboru do 25 lipca 2023 r.