Ułatwienia dostępu

Konferencja naukowa „Współczesne strategiczne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania

Inicjatywa pod nazwą Konferencja naukowa „Współczesne strategiczne aspekty bezpieczeństwa i zarządzania” zakłada organizację studencko-doktoranckiej konferencji naukowej połączonej z wykładami otwartymi ekspertów. Wydarzenie ma na celu stworzenie miejsca wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy ekspertami i praktykami z różnych branż, a studentami uczelni wyższych. 

W ramach inicjatywy planowane są działania merytoryczne tj. organizacja konferencji wzbogacona o wykłady otwarte oraz działania promocyjne.