Ułatwienia dostępu

Łańcut, 13.12.2022 r.

Placówki oświatowe pełnią kluczową funkcję, bowiem są one miejscem w którym kształci się młodzież.

W szkołach funkcjonują samorządy uczniowskie, koła i inne organizacje, które animują życie młodzieży zarówno pod względem społecznym, kulturalnym, jak i edukacyjnym.

Wpływają na ich kompetencje miękkie, zachowania, rozwój pasji i zainteresowań. Często jednak działania uczniów są ograniczone przez brak wsparcia finansowego, pomimo pomocy merytorycznej nauczycieli. Powstanie Funduszu Młodzieżowego wyszło naprzeciw temu oczekiwaniu!

Fundacja Misji Obywatelskiej dziękuje młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest powiat łańcucki, która uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu pn. „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”.

Wydarzenie miało miejsce 13 grudnia 2022 roku w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie i towarzyszyło debacie poświęconej przyszłości lokalnego samorządu realizowanego w ramach projektu pn. „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?”.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.