Ułatwienia dostępu

Lesko, 16.06.2023 r.

Czas na fotorelację ze spotkania informacyjnego, które zostało zorganizowane z inicjatywy Grzegorza Nieradki we współpracy z powiatem leskim, a poprowadził je Adam Poręba!

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Grzegorz Nieradka, Starosta Leski Andrzej Olesiuk, a także nauczyciele i uczniowie leskich szkół średnich.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.