Ułatwienia dostępu

Lista konkursów

WYKAZ BENEFICJENTÓW

Lp. Nazwa Beneficjent Przyznana dotacja
1. Przykładowa nazwa dofinansowanego projektu Przykładowy beneficjent 1000 zł
2. Przykładowa nazwa dofinansowanego projektu Przykładowy beneficjent 2000 zł
3. Przykładowa nazwa dofinansowanego projektu Przykładowy beneficjent 3000 zł