Ułatwienia dostępu

Nienadowa, 12.05.2023 r.

Adam Poręba i Arkadiusz Mazur – Radny Rady Powiatu Przemyskiego spotkali się z dyrektorem Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nienadowej Panem Krzysztofem Kiełbasą, aby porozmawiać o oczekiwaniach i potrzebach uczniów oraz nauczycieli.

Materiały promocyjne dotyczące realizowanego przez Fundację Misji Obywatelskiej projektu zostały również przekazane dyrekcji i samorządowi uczniowskiemu Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.