Ułatwienia dostępu

Ostateczny termin naboru ofert!

W związku z licznymi prośbami organizacji obywatelskich dotyczących wydłużenia terminu naboru wniosków i ofert składanych w ramach konkursu dotacyjnego realizowanego w ramach projektu podjęła decyzję o wydłużeniu terminów naborów do dnia 14 lipca 2023 r. Decyzja ta ma charakter ostateczny!

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.