Ułatwienia dostępu

Nowy termin przyjmowania ofert konkursowych!

Fundacja Misji Obywatelskiej ogłasza zmianę terminu przyjmowania ofert w ramach konkursu dotacyjnego w ramach Funduszu Młodzieżowego na realizację inicjatyw przez młodzież w wieku 15-29 lat z terenu województwa podkarpackiego działającą w:

• młodzieżowych radach i młodzieżowym sejmiku województwa podkarpackiego,

• samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, samorządach doktoranckich, uczelnianych organizacjach studenckich, organizacjach doktoranckich.

Młodzież działająca w wymienionych wyżej organizacjach może ubiegać się o środki finansowe w wysokości od 3000,00 zł do 10000,00 zł.

Nabór wniosków prowadzony jest do 31 maja 2023 r.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.