Ułatwienia dostępu

PRZYSTANEK

CZAS NA
PODKARPACKĄ
MŁODZIEŻ

O PROJEKCIE

Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież! to projekt realizowany przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Jest on adresowany młodzieży w wieku 15-29 lat działającej na terenie województwa podkarpackiego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

Fundacja Misji Obywatelskiej, aby osiągnąć cel wykorzystuje mechanizm regrantingu, który umożliwi skuteczne dotarcie do podmiotów lokalnych i wspieranie młodzieżowych rad i sejmików, samorządów studenckich i uczniowskich czy uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich.

Fundacja Misji Obywatelskiej jako operator Funduszu Młodzieżowego w województwie podkarpackim ogłasza od roku 2023  Konkurs dotacyjny na realizację przez młodzież własnych inicjatyw w ramach małych grantów. Finansowane będą projekty w ramach dwóch oddzielnych ścieżek.

ŚCIEŻKI ROZWOJU

TWORZENIE I AKTYWIZACJA
RAD MŁODZIEŻOWYCH

Działania realizowane w tym obszarze mają na celu przede wszystkim wesprzeć inicjatywy zmierzające do tworzenia młodzieżowych rad i sejmików, pomóc zaistnieć przedsięwzięciom realizowanym przez rady i sejmiki dla wspólnot lokalnych oraz służyć zwiększeniu potencjału i trwałości młodzieżowych organów przy jednostkach samorządu terytorialnego przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów rad i realizowanych przez nich działań.

AKTYWIZACJA SAMORZĄDÓW
UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH

Środki dostępne w tym obszarze przeznaczone są dla samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich i oktoranckich uczelni wyższych oraz uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich na terytorium całej Polski. Powinny im umożliwić realizację planowanych przedsięwzięć służących aktywizacji młodzieży skupionej w samorządach i uczelnianych organizacjach.

JAK WSPIERAMY?

TWORZENIE I AKTYWIZACJA
RAD MŁODZIEŻOWYCH

 • podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków młodzieżowych rad i sejmików celem poznania struktury, zadań i obowiązków różnych instytucji publicznych, podstawowych przepisów prawa lokalnego, sposobów finansowania inicjatyw oraz zakresu obowiązków poszczególnych urzędników,
 • podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji opiekunów młodzieżowych rad,
 • współpraca kilku młodzieżowych rad i sejmików celem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów, organizowanie i angażowanie się w akcje charytatywne,
 • wolontariat,
 • flashmob’y,
 • konkursy,
 • zawody sportowe,
 • wydarzenia kulturalne,
 • plebiscyty,
 • współpraca z samorządami uczniowskimi,
 • organizowanie konferencji poświęconych lokalnym problemom młodzieży,
 • promocja rad i sejmików w mediach społecznościowych,
 • współpraca międzynarodowa z młodzieżowymi organami lokalnymi z innych krajów celem wymiany doświadczeń.

AKTYWIZACJA SAMORZĄDÓW
UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH

 • podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji liderów samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich oraz organizacji studenckich i doktoranckich celem poznania praw i zadań samorządów i uczelnianych organizacji oraz zasad działania współpracujących instytucji publicznych ,
 • podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji opiekunów samorządów i uczelnianych organizacji,
 • organizowanie i angażowanie się w akcje charytatywne,
 • wolontariat,
 • uczestnictwo w Korpusie Solidarności,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w realizacji wolontariatu,
 • flashmob’y,
 • konkursy,
 • zawody sportowe,
 • wydarzenia kulturalne,
 • plebiscyty,
 • współpraca samorządów uczniowskich, studenckich i doktoranckich celem wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów,
 • organizowanie konferencji poświęconych wyzwaniom świata współczesnego z perspektywy młodego pokolenia,
 • informowanie o działaniach samorządu lub organizacji w mediach społecznościowych i tradycyjnych.

ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ DO PROGRAMU

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS
& TWÓRZ PRZYSZŁOŚĆ!

Wypełnij formularz a skontaktujemy się
z Tobą w ciągu 24 godzin!

  * - Pola obowiązkowe