Ułatwienia dostępu

Razem możemy więcej

Projekt „Razem możemy więcej” ma na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym, zwiększenie kompetencji społecznych i interpersonalnych Samorządu Uczniowskiego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w roku szkolnym 2023/2024 oraz zaplanowanie i organizację dwudniowego wyjazdu integracyjnego, nawiązanie współpracy z Samorządem Uczniowskim Liceum Ogólnokształcącego w Nisku i wspólną organizację imprezy międzyszkolnej – mecz towarzyski dziewcząt i chłopców w siatkówkę, wspólne grillowanie, występy szkolnych zespołów muzycznych z obu szkół. W projekcie uczestnikami będą uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

Podczas wyjazdu integracyjnego na Roztocze młodzież RCEZ pozna różnorodność biologiczną regionu, będzie mogła podziwiać Roztoczański Park Narodowy. W godzinach popołudniowych odbędzie się szkolenie z kompetencji społecznych i interpersonalnych. W drugi dzień wyjazdu młodzież uda się do Zamościa, gdzie poprzez zapalenie zniczy pod pomnikiem Pamięci II Wojny Światowej oraz zwiedzenie trasy podziemnej Oficyny Ratusza pogłębi swoją wiedzę historyczną i zwiększy świadomość patriotyczną.