Ułatwienia dostępu

Ruszył konkurs dotacyjny

Fundacja Misji Obywatelskiej ogłasza konkurs dotacyjny w ramach Funduszu Młodzieżowego na realizację inicjatyw przez młodzież w wieku 15-29 lat z terenu województwa podkarpackiego działającą w:

  • młodzieżowych radach i młodzieżowym sejmiku województwa podkarpackiego,
  • samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, samorządach doktoranckich, uczelnianych organizacjach studenckich, organizacjach doktoranckich.

Młodzież działająca w wymienionych wyżej organizacjach może ubiegać się o środki finansowe w wysokości od 3000,00 zł do 10000,00 zł.

Nabór prowadzony będzie w terminie od 18 kwietnia 2023 r. do 19 maja 2023 r. Oferty należy składać w wersji papierowej w biurze projektu (ul. Partyzantów 1A/117, 35-242 Rzeszów) na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu znajdującym się na www.podkarpackamlodziez.pl w zakładce Dokumenty.

Konkurs dotacyjny organizowany jest w ramach projektu „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”, który jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowe