Ułatwienia dostępu

Rzeszów, 25.05.2023 r.

Czas na fotorelację ze spotkania informacyjnego, które zostało zorganizowane we współpracy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, a poprowadził je Adam Poręba!

Spotkanie otworzyła Wojewoda Podkarpackiego dr Ewa Leniart. Kilka słów do uczestników skierował również Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Młodzieży Dominik Boratyn.

W wydarzeniu udział wzięli liderzy uczelnianych organizacji studenckich, samorządów studenckich, samorządów uczniowskich, Rada Młodzieży Rzeszowa oraz ich opiekunowie. Uczestnicy mogli zapoznać się z możliwości i formami wsparcia jakie niesie realizacja projektu. Podczas wydarzenia można było skorzystać z wsparcia doradcy dotacyjnego.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.