Ułatwienia dostępu

Rzeszów, 07.12.2022 r.

Studenci, którzy w większości są młodymi ludzi na uczelniach zazwyczaj zrzeszają się w kołach naukowych i organizacjach studenckich, które nie tylko pogłębiają ich wiedzę w danym obszarze, dziedzinie czy specjalizacji, lecz również animują życie danej społeczności poprzez organizacje różnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym.

Ponadto na uczelniach występują samorządy studenckie, które m.in. reprezentują interesy studentów, kreują życie społeczności akademickiej poprzez organizacje różnych wydarzeń.

Niestety część działań samorządów studenckich, doktoranckich, organizacji studenckich i kół naukowych jest ograniczona ze względu na brak wsparcia finansowego i merytorycznego. Organizacja wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom!

Fundacja Misji Obywatelskiej dziękuje społeczności akademickiej, która uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu pn. „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”.

Wydarzenie miało miejsce 7 grudnia 2022 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim i towarzyszyło debacie poświęconej dialogowi obywatelskiemu realizowanego w ramach projektu ,,Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?”.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.