Ułatwienia dostępu

Sanok, 08.05.2023 r.

Czas na fotorelację ze spotkania informacyjnego, które zostało zorganizowane we współpracy z powiatem sanockim, miasto Sanok i Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku, a poprowadził je Adam Poręba!

W Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka pojawiły się samorządy uczniowskie ze szkół ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest powiat sanocki wraz z opiekunami, Młodzieżowa Rada Miasta Sanoka, Młodzieżowa Rada Gminy Bukowsko oraz Samorząd Studencki Uczelni Państwowej w Sanoku.

Na spotkaniu pojawili się i głos zabrali samorządowcy:

  • Janusz Cecuła – Wicestarosta Sanocki,
  • Tomasz – Burmistrz Miasta Sanoka,
  • Marek Bańkowski – Wójt Gminy Bukowsko.

Podziękowania za pomoc w organizacji wydarzenia kierujemy przede wszystkim na ręce Starosty Sanockiego Stanisława Chęć oraz JM dr inż. Mateusza Kaczmarskiego Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.