Ułatwienia dostępu

Śladami bohatera września 1939 po ziemi lubaczowskiej – generał Józef Kustroń

Celem głównym projektu jest dbałość o wszechstronny rozwój ducha sportowego i zasad fair pley młodego człowieka – przedstawicieli samorządu uczniowskiego, między innymi poprzez kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, lokalnej i narodowej, postaw patriotycznych, rozbudzania zainteresowania kulturą regionu i życiem lokalnym oraz integracji międzyszkolnej. 

Natomiast celem szczegółowym jest pogłębieniem wiedzy dotyczącej organizowania zawodów sportowych, konkursów i quizów przez młodzież samorządu uczniowskiego. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole i integracji, aktywizacja ok. 365 osób terenu powiatu lubaczowskiego – dzieci i młodzież, członkowie stowarzyszenia, przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych poprzez udział w tematycznych zadaniach.