Ułatwienia dostępu

Stalowa Wola – odkryj swoje miasto

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji dotyczących samorządności oraz skutecznego promowania działalności społecznej w Internecie u co najmniej 24 uczniów szkół ponadpodstawowych w Stalowej Woli i wykorzystanie tych kompetencji do kształtowania pozytywnego wizerunku miasta oraz integracji środowiska młodzieżowego. Inicjatywa jest kierowana do młodzieży w wieku od 15 do 29 lat, ze szkół ponadpodstawowych w Stalowej Woli, działającej w Samorządach Uczniowskim lub zainteresowanej tego typu działalnością wraz z opiekunami. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną warsztaty z zakresu samorządności oraz skutecznego promowania działalności społecznej w Internecie, dla członków samorządów uczniowskich lub uczniów zainteresowanych tego typu działalnością, wraz z opiekunami. Przeprowadzony zostanie konkurs na krótki film promujący Stalową Wolę, jako miasto atrakcyjne dla młodych ludzi, z uwzględnieniem kwestii EKO. Odbędzie się również spotkanie podsumowujące inicjatywę.

W toku realizacji inicjatywy planowana jest również współpraca m.in. z Wydziałem Stalowowolskie Centrum Aktywności Lokalnej Urzędu Miasta Stalowej Woli, zajmującym się aktywizacją młodzieży i tworzeniem Młodzieżowej Rady Miasta, w celu promocji inicjatywy i wyłonienia jej potencjalnych przyszłych liderów, którzy mogliby współpracować lub tworzyć Młodzieżową Radę Miasta.