Ułatwienia dostępu

Tarnobrzeg, 29.05.2023 r.

Czas na fotorelację ze spotkania informacyjnego, które zostało zorganizowane we współpracy z powiatem tarnobrzeskim, a poprowadził je Adam Poręba!

Wydarzenie otworzyli Starosta Tarnobrzeski Jerzy Sudoł i Wicestarosta Tarnobrzeski Jacek Rożek.

W spotkaniu udział wzięli młodzi ludzie z powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, a także nauczyciele i dyrektorzy tarnobrzeskich placówek oświatowych. Uczestnicy mogli zapoznać się z możliwości i formami wsparcia jakie niesie realizacja projektu.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.