Ułatwienia dostępu

Uwaga! Zmiany w regulaminie konkursu!

Fundacja Misji Obywatelskiej realizując swoje działania powstałe w ramach projektu, jak również z informacji otrzymanych od m.in. młodzieży (grupy docelowej), nauczycieli, opiekunów rad młodzieżowych, dyrektorów szkół zebrała garść informacji i potrzeb.

Wynika z nich, iż potrzeby są zróżnicowane, a zaproponowane w projekcie zmiany pozytywnie wpłyną na realizację projektu.

Fundacja Misji Obywatelskiej dąży do tego, aby finalnie jak największa liczba podmiotów uzyskała wsparcie.

Podkreślić trzeba, iż wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na realizację projektu oraz na młodzież do której kierowane są działania w ramach wykonywanego zadania publicznego. Wprowadzone zmiany zwiększą efektywność i płynność realizowanego zadania.

Nowe działania, animujące podkarpacką młodzież o których będziemy informować niebawem będą stanowić wartość dodaną projektu.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.