Ułatwienia dostępu

Wyniki naboru na ekspertów i członków Komisji konkursowej

Zarząd Fundacji Misji Obywatelskiej podjął uchwałę w sprawie wyboru ekspertów oraz członków Komisji konkursowej oceniających wnioski konkursowe Oferentów w Konkursie dotacyjnym.

Uchwała w zakładce ,,Eksperci”.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej. Komitet do spraw Pożytku Publicznego