Ułatwienia dostępu

Za nami 25 spotkań informacyjnych

Fundacja Misji Obywatelskiej jako Operator Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy zakończyła cykl spotkań informacyjnych w ramach konkursu dotacyjnego „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież! Edycja 2024-2026”.

W ciągu ostatnich trzech tygodni odwiedziliśmy każdy z 25. powiatów województwa podkarpackiego.

Serdecznie dziękujemy kilkuset uczestnikom za ich aktywny udział w spotkaniach.

Szczególne podziękowania kierujemy do samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli, opiekunów, a przede wszystkim do podkarpackiej młodzieży za ich zaangażowanie i działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.