Ułatwienia dostępu

Załuże, 09.02.2023 r.

Dialog międzypokoleniowy bazuje na czterech filarach: samoświadomości, wiedzy o różnicach międzypokoleniowych, empatii i wzajemnym uczeniu się.

Jednym z elementów budowania międzypokoleniowego porozumienia jest zrozumienie, czego możemy się od siebie nauczyć, jakie mamy mocne strony i kompetencje. 

Ważne jest organizowanie sytuacji sprzyjających wzajemnemu uczeniu się. Tak też dzięki zaangażowaniu lokalnego samorządu młodzież przedstawiła swoją wizję przyszłości.

Fundacja Misji Obywatelskiej dziękuje młodzieży z terenu powiatu lubaczowskiego, która uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym dotyczącym projektu „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”.

Wydarzenie miało miejsce 9 lutego 2023 roku w Załużu i towarzyszyło debacie poświęconej przyszłości lokalnego samorządu w ramach projektu „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?”.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.