Ułatwienia dostępu

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu webinariów!

Jak zbudować zespół? – 18 grudnia 2023 r. o godzinie 15:00

Jak rozpoznawać potrzeby i problemy w społeczeństwie? 19 grudnia 2023 r. o godzinie 8:30

Jak założyć organizację pozarządową (młodzieżową)? – 20 grudnia 2023 r. o godzinie 8:00

Działania promocyjne i marketingowe projektów – 20 grudnia 2023 r. o godzinie 13:30

 Skuteczne pozyskiwanie grantów – 27 grudnia 2023 r. o godzinie 17:00

Angażowanie społeczności i partnerów lokalnych – 28 grudnia 2023 r. o godzinie 17:30

Czym jest fundraising? – 29 grudnia 2023 r. o godzinie 10:30

Wolontariat – 29 grudnia 2023 r. o godzinie 11:30

Budowanie relacji z otoczeniem – 29 grudnia 2023 r. o godzinie 17:00