Ułatwienia dostępu

Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów ścieżki nr 1!

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

  • Informacje na temat ścieżki nr 1
  • Jak sformułować potrzebę realizacji projektu, działania, rezultaty oraz jak zaplanować budżet?
  • Jak prawidłowo wypełnić wniosek w zakresie ścieżki nr 1 „Tworzenie i aktywizacja młodzieżowych rad”
  • Od pomysłu do projektu – warsztat z opracowywania koncepcji i pisania wniosku

Szkolenie jest obowiązkowe, prosimy o potwierdzenie swojej obecności.