Ułatwienia dostępu

Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów!

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

  • Szkolenie wdrożeniowe – ogólne zasady dotyczące realizacji projektu,
  • Szkolenie wdrożeniowe – obowiązki informacyjne (m.in. prawidłowe oznakowanie materiałów informacyjno – promocyjnych, uzyskanie akceptacji materiału przez Operatora),
  • Szkolenie wdrożeniowe – wolontariat ( m.in. współpraca z wolontariuszami – umowa o wolontariacie, ewidencja czasu pracy wolontariusza, zgoda wolontariusza),
  • Szkolenie wdrożeniowe – rozliczenie i sprawozdawczość z mikrodotacji (sprawozdanie merytoryczne i finansowe, opisywanie dokumentów księgowych).


    Szkolenie jest obowiązkowe, prosimy o potwierdzenie swojej obecności.