Ułatwienia dostępu

Złóż wniosek

ETAPY SKŁADANIA WNIOSKU

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

Przed złożeniem wniosku konkursowego najlepiej zapoznać się z jego Regulaminem. Tam dowiecie się m.in. tego, czy Wasza organizacja młodzieżowa jest uprawniona do udziału w konkursie, jak również czy Wasz pomysł wpisuje się w jego cele.

1.

WYBIERZ ŚCIEŻKĘ

Działacie w młodzieżowej radzie? Najlepszym wyborem będzie ścieżka nr 1 „Tworzenie i aktywizacja rad młodzieżowych”. Jesteście samorządem uczniowskim, studenckim, doktoranckim lub uczelnianą organizacją studencką lub doktorancką? Jeśli tak, to najlepszym wyborem dla Was będzie ścieżka nr 2 „Aktywizacja samorządów uczniowskich i studenckich”.
2.

ZNAJDŹ ORGANIZACJĘ PATRONACKĄ

Wasza organizacja młodzieżowa nie ma osobowości prawnej? Nic nie szkodzi. Wniosek możesz złożyć za pośrednictwem Patrona (np. Fundacji, Stowarzyszenia rejestrowego).

3.
WYPEŁNIJ I ZŁÓŻ WNIOSEK, A NASTĘPNIE OCZEKUJ NA WYNIKI

Wypełnij i złóż wniosek na zasadach określonych w Regulaminie, a następnie oczekuj na wyniki. Powodzenia!

4.